Deklaracja dostępności

Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://jaworzno.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2022-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wydział Informatyki
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: +48326181666

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „A”, ul. Grunwaldzka 33:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Grunwaldzkiej;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „B”, ul. Dwornickiego 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dwornickiego;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze przy wejściu do budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „C”, ul. Grunwaldzkiej 52:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia:
 • od ul. Grunwaldzkiej, gdzie znajdują się schody; oraz od podwórza, gdzie wejście jest z poziomu terenu;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zarówno na parterze jak i na I piętrze;
 • w budynku znajduje się platforma przyschodowa dla wózków;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „D”, Plac Górników 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od Placu Górników 5; do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek „E”, ul. Grunwaldzka 275:

 • do budynku prowadzi jedno wejście;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na I i II piętrze;
 • w budynku znajduje się winda;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.